Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Konkurs – SPOTKANIE Z SACRUM

Szanowni Państwo,

Ponownie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim Spotkania z Sacrum. Tematem konkursu jest malarska interpretacja tematu „Stworzenie świata”. 

Z powodu trwającej pandemii termin nadsyłania prac został wydłużony do 28.05.2021. Wszystkie nadesłane wcześniej prace przechowujemy i będą brały udział w konkursie.

Konkurs jest kontynuacją wieloletniej tradycji naszej szkoły, gdzie rokrocznie organizowaliśmy Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z konkursem plastycznym dla szkół z regionu.
W tym roku pierwszy raz, przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej, organizujemy formę ogólnopolską. 

Temat konkursu ma zachęcić młodzież do wykonania prac nawiązujących w sposób twórczy
i indywidualny do biblijnego opisu stworzenia świata. Do podjęcia zagadnienia zachęcamy młodzież średnich szkół plastycznych. Ocenie podlegać będą przede wszystkim wartości artystyczne
i malarskie. Zachęcamy do wyjścia poza schematy myślenia i podjęcia tematu trudnego, zetknięcia się z tematem sacrum i przełożenia przemyśleń na materię twórczą, malarską. 

Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych
w Rzeszowie. 

Termin składania prac: 28 maja 2021.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z ogłoszeniem wyników konkursu: 17 czerwca 2021. 

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów Państwa szkoły oraz powieszenie plakatów na terenie placówki.

Pliki do pobrania:

Previous

Next

Comments are closed.
Skip to content