Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Ćwiczenia z rzeźby obejmują działania twórcze z zakresu komponowania
i konstruowania płaszczyzny i bryły w oparciu o wyobraźnię, a w szczególności obserwację natury. Uczniowie zapoznawani są z podstawowymi technikami
i materiałami rzeźbiarskimi: rzeźba w glinie, odlewy gipsowe, rzeźba w kamieniu, ceramika.

Głównym celem kształcenia jest rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, zapoznanie ze środkami wyrazu artystycznego, podstawami warsztatu rzeźbiarskiego; a także rozwinięcie u uczniów kreatywnego myślenia, przejawiającego się w swobodnym i twórczym posługiwaniu się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Skip to content