Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

1)Deklaracja maturalna
Uzupełnioną deklarację wstępną należy uzupełnić do 30 września 2020 r.
Uzupełnioną deklarację ostateczną należy uzupełnić do 7 lutego 2021 r.

2) Terminy egzaminów w 2021 roku (str. 4)
www.cke.pl

3) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2021 (str. 4)
www.cke.pl

4) Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021
www.cke.pl

5) Komunikat o egzaminie z informatyki 2021
www.cke.pl

6) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
www.cke.pl

 


WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO – MAJ 2021 ROKU

Drodzy Maturzyści

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą obostrzenia sanitarne określone przez MEN, CKE i GIS. Sytuacja ta wymaga od wszystkich przestrzegania i stosowania się do poniższych zaleceń:

1.Na egzamin maturalny przychodzą zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Na egzamin, nie mogą stawić się osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, przebywają w domu z osobą będącą na kwarantannie lub izolacji.
3. Do szkoły należy przyjść w maseczkach.
4. Przed wejściem do szkoły lub sali egzaminacyjnej należy zachować bezpieczną odległość od siebie (od 1,5 m do 2 m) dezynfekować ręce oraz zakrywać usta, nos (używając maseczek). Środki dezynfekujące zabezpiecza szkoła.
5. W trakcie egzaminu możliwe jest korzystanie wyłącznie z własnych przyborów: długopisów (czarnych), linijki, cyrkla, kalkulatorów prostych.
6. Nie ma możliwości pożyczania przyborów od innych zdających.
7. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).
8. Wszystkie rzeczy osobiste należy pozostawić w wyznaczonych salach.
9. Na teren szkoły nie powinny być wnoszone zbędne rzeczy, w tym książki, telefony komórkowe, maskotki
10. W pierwszym dniu egzaminu zostaną rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia i peselem. Należy sprawdzić ich poprawność z dowodem osobistym (który, każdy zdający musi mieć ze sobą).
11. Naklejki służą do kodowania arkuszy maturalnych, dlatego należy je przynosić na każdy egzamin.
12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachowywać właściwe odległości od siebie (co najmniej 1,5 m), oraz zakrywać usta, nos.
13. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości, należy zachować wówczas co najmniej 1,5 m dystansu.
14. Każdy ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
15. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej należy ponownie zakryć usta i nos kiedy:
– zdający wychodzi do toalety,
– podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego pytania,
– zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przez członków komisji.
16. Jeżeli zdający uzna to za stosowne może zakrywać usta i nos także w trakcie egzaminu.
17. Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zakrywać ust i nosa maseczką, musi posiadać odpowiednie zaświadczenie.
18. Korzystając ze słowników każdy dezynfekuje ręce przed i po użyciu pomocy.
19. Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w miejscach do tego wyznaczonych.
20. Przed każdym egzaminem zdający ma obowiązek sprawdzić w której sali został wyznaczony jego egzamin.
21. Zdający piszący egzamin o godz. 9:00 przychodzą do szkoły od godz. 7:45, natomiast piszący o godz. 14:00 przychodzą do szkoły od godz. 12:45, stawiając się wyłącznie w miejscach wskazanych przez dyrekcję.
22. Przy wejściu do szkoły jak również w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn dezynfekcyjny z którego każdy ma obowiązek korzystać.
23. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi. Zgłaszający zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice (prawni opiekunowie) odpowiednie służby m.in. sanepid.
24. W szkole nie powinno używać się telefonów komórkowych.
25. Zdający proszeni są o unikanie tworzenia się grup uczniowskich przed szkołą, salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
26. Wszyscy zdający proszeni są o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w odniesieniu do koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej MEN, CKE, OKE Kraków na której na bieżąco są udostępniane wszystkie najważniejsze informacje.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie

rok szkolny 2020/2021 – MAJ 2021

W dniach 04.05 – 07.05.2020 (wtorek – piątek)  wszyscy proszeni są o stawienie się przy wejściach wyznaczonych w harmonogramie w godzinach:

  1. Na egzaminy, które rozpoczynają się o godz. 9:00

– uczniowie klasy  IV A  oraz absolwenci ubiegłych lat godz. 7:45

– uczniowie kl. IV B i VI OSSP   godz. 8:00

  1. Na egzaminy, które rozpoczynają się o godz. 14:00

Wszyscy przychodzą na  godz. 13:00

W kolejnych dniach wszyscy proszeni są o stawienie się przy wejściach wyznaczonych w harmonogramie  pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu

Każdy zdający na egzamin  przynosi własne przybory:

– długopis czarny 2 szt.,

– linijka,

– cyrkiel,

– kalkulator prosty.

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

KODY UCZNIÓW

NR PRACOWNI

WEJŚCIE

 

4 maja 2021

(wtorek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9:00

J. POLSKI

poziom podstawowy

 

A01

A02

A04

A05
A06
A07

A08

A09

A10

A11

A14

A15

A22

A23

A25

A26

 

B01
B02

B03

B05

B06

B07

B10

B12

B13

B16

B17

P11

 

O02

O05

O07

O08

PO4

11

(sala gimnastyczna)

 

WEJŚCIE PRZEZ WARSZTATY – OD STRONY PARKINGU

 

4 maja 2021 r.

(wtorek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9:00

J. POLSKI

poziom podstawowy

 

A24

23

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA

4 maja 2021 r.

(wtorek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

9:00

JĘZYK POLSKI

poziom podstawowy

 

A17

A21

 

B04

B08

B09

B11

B14

B15

B18

B19
B20

 

30

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA

4 maja 2021 r.

(wtorek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

9:00

JĘZYK POLSKI

poziom podstawowy

A03

A12

A13

A16

A18

A19

A20

O01
O03
O06
O09

 

32

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA

4 maja 2021 r.

(wtorek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

JĘZYK POLSKI

poziom podstawowy

 

O04

 

 

51

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA

5 maja 2021 r.

(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

MATEMATYKA

poziom podstawowy

 

 

A01

A02

A04

A05
A06
A07

A08

A09

A10

A11

A14

A15

A22

A23

A25

A26

 

B01
B02

B03

B05

B06

B07

B10

B12

B13

B16

B17

P11

P05

P06

P08

P09

O02

O05

O07
O08
P02
P03
P04

11
(sala gimnastyczna)

 

 

WEJŚCIE PRZEZ WARSZTATY – OD STRONY PARKINGU

5 maja 2021 r.

(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

MATEMATYKA

poziom podstawowy

 

B11
B14
B15
B18
B19
B20

 

O01
O03
O06
O09
P01

 

 

 

30

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA


5 maja 2021 r.

(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

MATEMATYKA

poziom podstawowy

 

 

A24

23

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD 
UL. STASZICA


5 maja 2021 r.

(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

9:00

MATEMATYKA

poziom podstawowy

 

A03
A12
A13
A16
A17
A18

A19
A20
A21

B04
B08
B09

32

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA


5 maja 2021 r.

(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

9:00

MATEMATYKA

poziom podstawowy

 

 

A04

 

O04

51

 

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD
UL. DĄBROWSKIEGO

5 maja 2021 r.
(środa)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

14:00

HISTORIA MUZYKI
poziom rozszerzony

A04

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD
UL. DĄBROWSKIEGO


6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

14:00

HISTORIA SZTUKI

 

A04
A05
A06
A07
A08
A10
A11
A14
A15
A22
A23
A26

B01
B02
B03
B07
B13
B17
P07
P11

O02
O05
O07
O08

11
(sala gimnastyczna)

 

 

 

 

WEJŚCIE PRZEZ WARSZTATY – OD STRONY PARKINGU


 6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

14:00

HISTORIA SZTUKI

 

A03
A12
A13
A16
A18
A19
A20
A21

 

 

B18
B19

O01
O06

32

 

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

 

A14
A15
A22
A23
A25
A26

 

 

B01
B02

 

 

 

 

 

50

 

WEJŚCIE PRZEZ AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO


 6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć

 

 

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

B03
B05
B06
B07
B10
B12
B13
B16
B17
P03

52

 

 

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO


 6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

A21

 

B11
B14
B18
B19
B20

O01
O03
O06
O09

30

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

O02

O05

O07

O08

P03
P04

33

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA


 6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

O04

51

 

 

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

A24

23

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

B15

 

25

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9:00

J. ANGIELSKI

poziom podstawowy

A03
A12
A13
A16
A17
A18
A19
A20

B04
B08
B09

32

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA


 6 maja 2021 r.

(czwartek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J. ANGIELSKI
poziom podstawowy

A01
A02
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11

48

 

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

7 maja 2021 r.
(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

9:00

J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony

O01
O03
O09
P01

A17

 

B14
B18
B19
B20

30

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

7 maja 2021 r.
(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14:00

FILOZOFIA

poziom rozszerzony

 

B03

B17

 

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

7 maja 2021
(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

 

O04

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

7 maja 2021 r.
(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

A03
A12
A16
A19
A20

B04
B08
B09
B11

32

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

7 maja 2021 r.

(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

A01
A05
A06
A07
A10
A14
A15
A22
A26

 

48

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

7 maja 2021 r.

(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

 

 

 

 

O02
O05

 

 

 

B02
B03
B05
B06
B07
B10
B13
B17

52

 

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO


7 maja  2021 r.

(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

 

 

A24

 

23

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

7 maja  2021 r.

(piątek)

 

dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

9:00

J.ANGIELSKI
poziom rozszerzony

 

B15

25

 

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

10 maja 2021 r.
(poniedziałek)

 

9:00

J.POLSKI
poziom rozszerzony

O04

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

10 maja 2021 r.
( poniedziałek)

9:00

J.POLSKI
poziom rozszerzony

A01
A02
A04
A08
A09
A11
A22
A23

 

B03
B07
B12
B13
B16
B17
P07

O07
O08

11
(sala gimnastyczna)

 

WEJŚCIE PRZEZ WARSZTATY – OD STRONY PARKINGU

10 maja 2021 r.
( poniedziałek)

9:00

J.POLSKI
poziom  rozszerzony

A03
A12
A13
A16
A18
A19
A20
A21

 

B04
B11
B19

O03
O06
O09

32

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

11 maja 2021 r.
(wtorek)

9:00

MATEMATYKA
poziom rozszerzony

A12
A23

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

11 maja 2021 r.
(wtorek)

14:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

B11

51

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

14 maja 2021 r.
(piątek)

14:00

J.NIEMIECKI
poziom rozszerzony

A14

25

 

GŁÓWNE WJEŚCIE DO SZKOŁY- OD

UL. STASZICA

17 maja 2021 r.
(poniedziałek)

9:00

HISTORIA
poziom rozszerzony

B08
B11
B19

52

 

WEJŚCIE PRZEZ 
AULĘ-OD

UL. DĄBROWSKIEGO

Skip to content