Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Komunikat: Egzamin wstępny

Logo szkoły

Kandydaci wchodzą na egzamin w godzinach określonych w harmonogramie, z możliwym 15 minutowym wyprzedzeniem. 

Rodzice nie mogą wejść do budynku szkoły, mogą przebywać na zewnątrz, na terenie szkoły. 

Po wejściu do szkoły nauczyciele pilnujący daną grupę zaprowadzają kandydatów do sali. 

Kandydaci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przed zajęciem miejsca na sali egzaminacyjnej oraz do zachowania dystansu 1,5 m od innych osób.

Po zajęciu stanowiska pracy kandydaci mogą zdjąć maseczki, wychodząc do toalety lub przemieszczając się muszą je założyć. 

Każdy kandydat zajmuje określone miejsce oznakowane jego kodem, gdzie realizuje wszystkie części egzaminu wstępnego. 

Pomiędzy kolejnymi częściami egzaminu są 15 minutowe przerwy, podczas których kandydaci mogą poruszać się w maseczkach w obrębie przewiązki, w której znajduje się sala egzaminacyjna. 

Podczas przerwy nauczyciele pilnujący w danej sali zbierają poszczególne prace z rysunku i malarstwa, po które przychodzą członkowie komisji oceniających. Prace z rzeźby pozostają na stolikach po zakończeniu egzaminu.

Kandydaci powinni przynieść ze sobą jedzenie i picie. 

Kandydaci są podzieleni na grupy w porządku alfabetycznym według nazwisk. 

Osoby od A do K przychodzą na godzinę 8.00 – grupy 1 i 2

Osoby od L do Rz przychodzą na godzinę 8.15 – grupy 3 i 4 

Osoby od S do Sz przychodzą na godzinę 8.30 – grupy 5 i 6

Osoby od Ś do Ż przychodzą na godzinę 8.45 – grupy 7 i 8 

Nauczyciele przy wejściu kierują kandydatów do odpowiedniej grupy i sali, w której odbywa się egzamin wstępny.

Grupa 1 – Sala nr 30
Rysunek8.00 – 9.30 
Malarstwo9.45 – 11.15
Rzeźba11.30 – 13.00
Grupa 2 – Sala nr 33 
Rysunek8.00 – 9.30 
Malarstwo9.45 – 11.15
Rzeźba11.30 – 13.00
Grupa 3 – Sala nr 32 
Rysunek8.15 – 9.45 
Malarstwo10.00 – 11.30
Rzeźba11.45 – 13.15
Grupa 4 – Sala nr 42 
Rysunek8.15 – 9.45 
Malarstwo10.00 – 11.30
Rzeźba11.45 – 13.15
Grupa 5 – Sala nr 48 
Rysunek8.30 – 10.00 
Malarstwo10.15 – 11.45
Rzeźba12.00 – 13.30
Grupa 6 – Sala nr 49 
Rysunek8.30 – 10.00 
Malarstwo10.15 – 11.45
Rzeźba12.00 – 13.30
Grupa 7 – Sala nr 50 
Rysunek8.45 – 10.15 
Malarstwo10.30 – 12.00
Rzeźba12.15 – 13.45
Grupa 8 – Sala nr 52 
Rysunek8.45 – 10.15 
Malarstwo10.30 – 12.00
Rzeźba12.15 – 13.45
Comments are closed.
Skip to content