Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

LP. WYDARZENIE TERMIN
1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4 WRZEŚNIA 2023
2. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 8 WRZEŚNIA 2023
3. ZATWIERDZENIE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (WEWNĘTRZNE ZATWIERDZENIE TEMATÓW Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM) DO 19 WRZEŚNIA 2023
4. REALIZACJA PROJEKTÓW PRAC DYPLOMOWYCH (KOMISYJNE ZATWIERDZENIE TEMATÓW I PROJEKTÓW WSTĘPNYCH) DO 13 PAŹDZIERNIKA 2023
5. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ 13 PAŹDZIERNIKA 2023
6. PREZENTACJE KLAS PIERWSZYCH 13 PAŹDZIERNIKA 2023
7. I PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 13-17 LISTOPADA 2023
8. MATURA PRÓBNA KLAS PIĄTYCH  TERMIN PO KOMUNIKACIE OPERONU
9. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 10 LISTOPADA 2023
10. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 17 LISTOPADA 2023
11. II PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 11 – 15 GRUDNIA 2023
12. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA DLA KLAS PIĄTYCH) 21 GRUDNIA 2023
13. WIGILIE KLASOWE I JASEŁKA 22 GRUDNIA 2023
14. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23-31 GRUDNIA 2023
15. ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS PIĄTYCH 22 GRUDNIA 2023
16. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA DLA KLAS 1-4) 18 STYCZNIA 2024
17. ZAKOŃCZENIA PÓŁROCZA DLA KLAS 1-4 19 STYCZNIA 2024
18. KARNAWAŁ W PLASTYKU 25 STYCZNIA 2024
19. FERIE ZIMOWE 29 STYCZNIA – 11 LUTEGO 2024
20. KONFERENCJA PLENARNA – ŚRÓDROCZNA 15 LUTEGO 2024
21. PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTOWYCH ARTYSTYCZNYCH MARZEC 2024
22. REKOLEKCJE MARZEC 2024
23. III PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 11-15 MARCA 2024
24. UKOŃCZENIE PRAC DYPLOMOWYCH DO 27 MARCA 2024
25. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 MARCA – 2 KWIETNIA 2024
26. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KLAS PIĄTYCH 11 KWIETNIA 2024
27. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS PIĄTYCH 11 KWIETNIA 2024
28. EGZAMIN DYPLOMOWY 18,19,22,23 KWIETNIA 2024
29. DNI OTWARTE 17 LISTOPADA 2023

22 MARCA 2024

23 MARCA 2024

30. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 25 KWIETNIA 2024
31. DZIEŃ SPORTU – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 29 KWIETNIA 2024
32. UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM KLAS PIĄTYCH 30 KWIETNIA 2024
33. AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3  MAJA 30 KWIETNIA 2024
34. EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM 7 – 23 MAJA 2024
35. EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM 10 – 12 CZERWCA – CZĘŚĆ USTNA

3-17 CZERWCA – CZĘŚĆ PISEMNA

36. WYCIECZKI MAJ – CZERWIEC 2024
37. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA (ROCZNA)  13 CZERWCA 2024
38. EGZAMIN WSTĘPNY 14  CZERWCA 2024
39. ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 21 CZERWCA 2024
40. KONFERENCJA PLENARNA KOŃCOWOROCZNA 21 CZERWCA 2024
41. EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM 20 SIERPNIA 2024 CZĘŚĆ PISEMNA

21 SIERPNIA 2024 CZĘŚĆ USTNA

42. SPOTKANIE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI 8 WRZEŚNIA 2023

17 LISTOPADA 2023

26 STYCZNIA 2024

24 MAJA 2024

43. KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 24 LUTEGO 2024

9 MARCA 2024

23 MARCA 2024

13 KWIETNIA 2024

27 KWIETNIA 2024

44. KONSULTACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW PAŹDZIERNIK 2023

GRUDZIEŃ 2023

LUTY 2024

MARZEC 2024

KWIECIEŃ 2024

CZERWIEC2024

Skip to content