Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

LP. WYDARZENIE TERMIN
1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2020
2. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 14 WRZEŚNIA 2020
3. SPOTKANIE Z RODZICAMI – WYWIADÓWKA 11 WRZEŚNIA 2020
4. ZATWIERDZENIE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH DO 16 WRZEŚNIA 2020
5. REALIZACJA PROJEKTÓW PRAC DYPLOMOWYCH DO 9 PAŹDZIERNIKA 2020
6. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ 13 PAŹDZIERNIKA 2020
7. PREZENTACJE KLAS PIERWSZYCH 15 PAŹDZIERNIKA 2020
8. I PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 19-30 PAŹDZIERNIKA 2020
9. MATURA PRÓBNA KLASY IVA, IVB VIOSSP 3,4,5,6 LISTOPADA 2020
10. DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ LISTOPAD 2020
11. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 10 LISTOPADA 2020
12. PRZEGLĄD PLASTYCZNY DLA KLAS III LP I V OSSP WEDŁUG TERMINU PODANEGO PRZEZ CEA
13. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 26 LISTOPADA 2020
14. SPOTKANIE Z RODZICAMI-WYWIADÓWKA 27 LISTOPADA 2020
15. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 17 GRUDNIA 2020
16. II PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 7-18 GRUDZIEŃ 2020
17. REALIZACJA POŁOWY PRACY DYPLOMOWEJ DO 18 GRUDNIA 2020
18. SPOTKANIE Z RODZICAMI -WYWIADÓWKA 18 GRUDNIA 2020
19. WIGILIE KLASOWE I JASEŁKA 18 GRUDNIA 2020
20. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 GRUDNIA 2020- 31 GRUDNIA 2020
21. ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU 31 GRUDNIA 2020
22. FERIE ZIMOWE 4 – 15 STYCZEŃ 2021
23. KONFERENCJA PLENARNA – PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 19 STYCZNIA 2021
24. PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH 11-29 STYCZNIA 2021
25. KARNAWAŁ W PLASTYKU 28 STYCZEŃ 2021
26. MATURA PRÓBNA KLASY IVA, IVB, VI OSSP 15,16,17,18 LUTY 2021
27. REKOLEKCJE MARZEC
28. DNI OTWARTE MARZEC 2021
29. SYMPOZJUM DLA NAUCZYCIELI PLASTYKI MARZEC 2021
30. III PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 1-12 MARCA 2021
31. UKOŃCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ DO 12 MARCA 2021
32. KONSULTACJE DLA RODZICÓW 3 MARCA 2021 OD 16.00-17.00
33. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PRZEZ KLASY PROGRAMOWO NAJWYŻSZE 31 MARCA 2021
34. DZIEŃ SPORTU- ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 KWIETNIA 2021
35. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS IV LP ORAZ VI OSSP 7 KWIETNIA 2021
36. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1 KWIETNIA – 6 KWIETNIA 2021
37. OLIMPIADA WIEDZY O SZTUCE WEDŁUG TERMINU PODANEGO PRZEZ CEA
38. EGZAMIN DYPLOMOWY 14,15,16 KWIETNIA 2021
39. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 19 KWIETNIA 2020
41. UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM (POŻEGNANIE KLAS IV LP ORAZ VI OSSP) 30 KWIETNIA 2021
42. AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 30 KWIETNIA 2021
43. EGZAMIN MATURALNY:
– CZĘŚĆ PISEMNA
– CZĘŚĆ USTNA
4 – 20 MAJA 2021
7 – 20 MAJA 2021
44. EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM
– CZĘŚĆ PISEMNA
– CZĘŚĆ USTNA
24 SIERPNIA 2021
23-24 SIERPNIA 2021
45. PLENERY MAJ 2021
46. PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH OD 17 MAJA DO 4 CZERWCA 2021
47. KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH OD LUTEGO (RAZ W MIESIĄCU W SOBOTĘ)
48. SPOTKANIE Z RODZICAMI – WYWIADÓWKA 20 MAJA 2021 OD 16.00 DO 17.00
49. EGZAMIN WSTĘPNY 21 MAJA 2021
50. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA (KOŃCOWOROCZNA) 17 CZERWCA 2021
51. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 25 CZERWCA 2021
52. KONFERENCJA PLENARNA NA PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 CZERWIEC-SIERPIEŃ

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

4, 5, 6, 7 maja 2021 roku (matury)
21 maja 2021 roku (egzamin wstępny)
4 czerwca 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)

 

Skip to content