Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

LP. WYDARZENIE TERMIN
1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2022
2. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ  8 WRZEŚNIA 2022
3. ZATWIERDZENIE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH DO 16 WRZEŚNIA 2022
4. REALIZACJA PROJEKTÓW PRAC DYPLOMOWYCH DO 9 PAŹDZIERNIKA 2022
5. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ 13 PAŹDZIERNIKA 2022
6. PREZENTACJE KLAS PIERWSZYCH 13 PAŹDZIERNIKA 2022
7. I PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 14-18 LISTOPADA 2022
8. MATURA PRÓBNA KLASY IVA
i IV B LP
3,4,7,8 LISTOPADA 2022
9. AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 10 LISTOPADA 2022
10. DNI OTWARTE 18-19 LISTOPADA 2022
11. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 24 LISTOPADA 2022
12. II PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 12-16 GRUDZIEŃ 2022
13. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA) 15 GRUDNIA 2022
14. WIGILIE KLASOWE I JASEŁKA 22 GRUDNIA 2022
15. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 GRUDNIA 2022
16. ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU 31 GRUDNIA 2022
17. KONFERENCJA PLENARNA – PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 12 STYCZNIA 2023
18. PRZEGLĄDY W PRACOWNIACH PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH MARZEC 2023
19. FERIE ZIMOWE 16 – 29 STYCZNIA 2023
20. MATURA PRÓBNA KLASY IVA
i IVB LP
6,7,8,9,10 LUTY 2023
21. KARNAWAŁ W PLASTYKU 16 LUTY 2023
22. REKOLEKCJE MARZEC 2023
23. DNI OTWARTE 17-18 MARZEC 2023
24. SYMPOZJUM DLA NAUCZYCIELI PLASTYKI 17 MARZEC 2023
25. III PRZEGLĄD PRAC DYPLOMOWYCH W PRACOWNIACH 6-10 MARCA 2023
26. UKOŃCZENIE PRAC DYPLOMOWYCH DO 31 MARCA 2023
27. DZIEŃ SPORTU- ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 30 MARCA 2023
28. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KLAS IVA
i IVB LP
13 KWIETNIA 2023
29. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA KLAS IVA i IVB LP 13 KWIETNIA 2022
30. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 6 – 11 KWIETNIA 2023
31. EGZAMIN DYPLOMOWY 18,19,20 KWIETNIA 2023
32. DNI OTWARTE 21 – 22 KWIETNIA 2023
33. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 24 KWIETNIA 2023
34. UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM KLAS IV A i B LP 28 KWIETNIA 2023
35. AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI
3  MAJA
28 KWIETNIA 2023
36. EGZAMIN MATURALNY

 

4 – 23 MAJA 2023

 

37. EGZAMIN MATURALNY
W TERMINIE POPRAWKOWYM
21 SIERPNIA 2023 Część ustna

22 SIERPNIA 2023 Część pisemna

38. WYCIECZKI, PLENERY MAJ – CZERWIEC 2023
39. EGZAMIN WSTĘPNY 7 CZERWCA 2023
40. KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA (KOŃCOWOROCZNA) 15 CZERWCA 2023
41. ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 23 CZERWCA 2023
42. KONFERENCJA PLENARNA KOŃCOWOROCZNA 23 CZERWCA 2023
43. SPOTKANIE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI 09.09.2022

25.11.2022

16.12.2022

17.03.2023

19.05.2023

44. KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 04.02.2023

18.02.2023

04.03.2023

18.03.2023

01.04.2023

13.05.2023

27.05.2023

Skip to content