Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Zajęcia z historii sztuki obejmują materiał od sztuki prehistorycznej do lat 70-tych XX wieku. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z klasyczną formą historii sztuki – czyli zagadnieniami z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, które poznają poprzez wykłady ilustrowane bogatym materiałem graficznym, prezentowanym projektorem multimedialnym.

Historia sztuki w Zespole Szkół Plastycznych jest również przedmiotem pomocniczym dla właściwych przedmiotów artystycznych (malarstwo, rzeźba itp.), dzięki czemu uczniowie mogą zapoznać się nie tylko z periodyzacją dziejów sztuki, ale również z artystyczną terminologią i analizą dzieł sztuki w każdej dziedzinie.

Przy zajęciach z przedmiotu zostało aktywowane koło zainteresowań, którego głównym zadaniem jest przygotowanie uczniów do matury z historii sztuki oraz teoretycznych konkursów organizowanych w trakcie roku szkolnego.

Skip to content