Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Dzień otwarty 11 maja 2021

Logo szkoły

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych na drugi dzień otwarty on-line Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, który odbędzie się 11 maja 2021 roku w godzinach 11.00 – 15.00.

            Spotkanie odbędzie się na platformach: Teams oraz Discord, w formie rozmów na żywo z naszymi nauczycielami oraz prezentacji wideo naszych pracowni. Podczas dnia otwartego uczniowie będą mogli uzyskać informacje na temat rekrutacji, egzaminu wstępnego oraz specjalizacji i przedmiotów artystycznych w naszej szkole.

            Załączamy linki do spotkań on – line:

Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8726b35a93e649778d4de53e878cb3cc%40thread.tacv2/1619679365282?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22634436cd-235a-4ce6-9561-ded3110ab97d%22%7d

Discord:

https://discord.gg/thTJfeYaud

Informujemy, że egzamin wstępny do naszej szkoły odbędzie się 21 maja 2021 r.

ZAPRASZAMY!!!

Comments are closed.
Skip to content