Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Dokumenty szkolne

–  Statut Szkoły – pdf
–  Szkolny zestaw programów – LSP – doc
–  Plan wycieczek – pdf
–  Regulamin wycieczek – pdf
–  Regulamin egzaminu dyplomowego – pdf
–  Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych – pdf
–  Deklaracja rozszerzenia – pdf
–  Regulamin nauczania indywidualnego – pdf
–  Regulamin biblioteki – pdf
–  Regulamin – REKRUTACJA – docx
–  Zgody rodziców – word, pdf
–  Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie – word
–  Podanie do Internatu – word pdf
–  Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie – pdf
–  Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych 2021/22 – docx
–  Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019 – pdf
–  Oświadczenie o dochodach do ZFSS – docx
–  Karta deklaracji wyboru fakultetu wychowania fizycznego – regulamin,      deklaracja

 

Skip to content