Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Dokumenty szkolne

–  Statut Szkołydoc

–  Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 – docx
–  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2022/2023 – docx
–  Szkolny zestaw programów LSP – docx
–  Szkolny zestaw programów LP – docx
–  Szkolny zestaw podręczników 2022/2023 – docx
–  Regulamin wycieczek – pdf
–  Regulamin egzaminu dyplomowego – pdf
–  Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych – pdf
–  Regulamin nauczania indywidualnego – pdf
–  Regulamin biblioteki – pdf
–  Regulamin – REKRUTACJA – docx
–  Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie – word
–  Podanie do Internatu – word pdf
–  Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie – pdf
–  Karta deklaracji wyboru fakultetu wychowania fizycznego – regulamin,      deklaracja

 

Skip to content