Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Dokumenty szkolne

–  Statut Szkołypdf

–  Karty zmian do Statutu ZSP w roku szkolnym 2023/2024:
–  Karta Zmian do Statutu dot. egzaminu dyplomowego – docx
–  Karta Zmian do Statutu ZSP dot. rekrutacji do internatu – docx

–  Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023-2024 – pdf

–  Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 – pdf

–  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnego 2023/2024 – pdf

–  Szkolny zestaw programów LSP – docx

–  Szkolny zestaw podręczników 2023/2024 – pdf

–  Regulamin wycieczek – pdf

–  Regulamin egzaminu dyplomowego – pdf

–  Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych – pdf

–  Regulamin nauczania indywidualnego – pdf

–  Regulamin biblioteki – pdf

–  Regulamin – REKRUTACJA – docx

–  Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie – word

–  Karta deklaracji wyboru fakultetu wychowania fizycznego – regulamin,      deklaracja

 

Skip to content