Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Godło Polski
strona w budowie 

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Kandydaci wchodzą na egzamin w godzinach określonych w harmonogramie, z możliwym 15 minutowym wyprzedzeniem.  Rodzice nie mogą wejść do budynku szkoły, mogą przebywać na zewnątrz, na terenie szkoły.  Po wejściu do szkoły nauczyciele pilnujący daną grupę zaprowadzają kandydatów do sali.  Kandydaci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przed zajęciem miejsca na sali egzaminacyjnej oraz do zachowania dystansu 1,5 m od innych osób. 
Read more
Skip to content