Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Projektowanie graficzne

Przedmiot “projektowanie graficzne” – w ramach tej specjalizacji uczniowie zapoznają się z podstawami grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej. W ramach grafiki warsztatowej uczniowie wykonują prace w technikach odręcznych t.j.: linoryt, monotypia, sucha igła, frottage, kolagrafia, techniki mieszane. Natomiast na zajęciach z grafiki projektowej zapoznają się z profesjonalnymi programami komputerowymi – do edycji bitmap i grafiki wektorowej oraz wspomagającymi projektowanie (CAD), CorelDRAW, Photoshop, korzystając z nich w trakcie realizacji ćwiczeń. Najczęściej realizowanymi tematami są opracowania szat graficznych plakatu, książki, okładek płyt, opakowań, kalendarzy, identyfikacja wizualna.

Kończąc edukację uczeń przygotowany jest do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne w zakresie grafiki, grafiki komputerowej, form przemysłowych, a także do egzaminów wstępnych na architekturę, architekturę wnętrz.

Uzyskane w cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności pozwalają również po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu plastyk na rozpoczęcie pracy zawodowej.

Skip to content