Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Kowalstwo artystyczne
i metaloplastyka

Unikalny kierunek kształcenia w zakresie kowalstwa artystycznego oraz wyrobów z metalu o charakterze artystyczno – użytkowym. Nauczanie nawiązuje do tradycji kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, czerpiąc z jego dorobku szuka nowych, współczesnych rozwiązań plastycznych.

Nauczanie tego przedmiotu odbywa się podczas wykonywania, z metali kolorowych oraz z kutego metalu, przedmiotów dekoracyjnych i przestrzennych kompozycji dekoracyjnych (świeczniki, kinkiety, rzeźby z metalu itp.). Przedmiot ten rozwija wrażliwość estetyczną i artystyczną, pozwala opanować warsztat oraz reżim technologiczny obowiązujący w trakcie przekuwania metalu na gorąco oraz obróbki metalu na zimno, a więc z zakresu repuserstwa i trybowania, chemicznej obróbki metali kolorowych.

Pracownia kowalstwa artystycznego metaloplastyki wyposażona jest
w nowoczesne maszyny i urządzenia. Nauczanie odbywa się w korelacji z rzeźbą, rysunkiem i malarstwem. Absolwenci tej specjalizacji dostają się na wyższe uczelnie plastyczne na dowolnie wybrany kierunek.

Po ukończeniu nauki uczeń przygotowany jest do egzaminów wstępnych do wyższych szkół artystycznych z zakresu rzeźby, konserwacji dzieł sztuki (konserwacja metalu, kamienia).

Uzyskane w cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności pozwalają również po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu plastyk na rozpoczęcie pracy zawodowej.

Skip to content