Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Ceramika artystyczna

Program nauczania obejmuje działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przekazuje wiedzę o procesach twórczych i technologicznych w zakresie ceramiki artystycznej, co umożliwia indywidualną działalność artystyczną w tej dziedzinie. Uczniowie poznają techniki formowania materiałów ceramicznych, sposoby barwienia, szkliwienia i wypalania prac ceramicznych. Wrażliwość artystyczną ucznia rozwija korzystanie z technik projektowych, rzeźbiarskich, malarskich, graficznych.

Kończąc edukację uczeń jest przygotowany do egzaminów wstępnych na ceramikę, studia rzeźbiarskie, formy przemysłowe, szkło artystyczne na wyższych uczelniach artystycznych.

Uzyskane w cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności pozwalają również po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu plastyk na rozpoczęcie pracy zawodowej.

Skip to content