Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Projektowanie przestrzeni

W nauczaniu uwzględnia się podstawowe zagadnienia plastyczne (kompozycja, rytm, gama barwna, faktura, światło, płaszczyzna, przestrzeń). Uczniowie projektują elementy wyposażenia wnętrz (projekt tkaniny, krzesła, zestawu naczyń czy witrażu), a także wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz projekty architektoniczne korespondujące z założeniami urbanistycznymi. Zrealizowane projekty prezentują w postaci modeli, rysunków perspektywicznych, makiet, opracowują zapisy cyfrowe na podstawie poznanych programów komputerowych.

Uczniowie uczą się łączyć zasady funkcjonalności, ergonomii i estetyki, kreują wnętrza dla własnych i zleconych projektów artystycznych, czytają i sporządzają dokumentację projektową, wykorzystują tradycyjne i nowoczesne narzędzia realizatorskie. Przygotowani są do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne, m. in. architekturę wnętrz, formy i wzornictwo przemysłowe, architekturę, architekturę krajobrazu, scenografię.

Uzyskane w cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności pozwalają również po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu plastyk na rozpoczęcie pracy zawodowej.

Skip to content