Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Film podsumowujący pracę Samorządu Uczniowskiego przygotowany przez Weronikę Puchałę

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Opiekun samorządu szkolnego Agata Sztefko-Drozd
Rzecznik praw uczniowskich mgr Katarzyna Tittinger
Przewodniczący: EMIL STOPYRA 4C
Zastępczyni: ZUZANNA WRÓBLEWSKA 3B
Sekretarz: WERONIKA PUCHAŁA 4E

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: – rozwijanie samorządności i wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym, –  inspirowanie do współodpowiedzialności za kierowanie szkołą, –  promowanie postaw aktywnych, –  obrona interesów społeczności uczniowskiej, –  pomoc w organizowaniu kulturalnej rozrywki dla uczniów, –  rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów, –  kształcenie przekonania o konieczności godnego uczestnictwa w różnych rodzajach uroczystości szkolnych i w miejscach pamięci narodowej.

OGÓLNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: –  współodpowiedzialność za przebieg szkolnych imprez i uroczystości, –  organizowanie akcji charytatywnych, –  godne promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, –  reprezentowanie interesu uczniów w sytuacjach konfliktowych, –  organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, –  współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły, –  omawianie spraw bieżących.

Lp.
Zadania do realizacji SU
Termin
1. Wybór przedstawicieli i aktualizacja składu SU oraz Rzecznika Praw Ucznia IX
2. Zorganizowanie kiermaszu używanych książek IX
3. Współudział w organizowanych na terenie szkoły wystawach oraz imprezach obejmujących również swoim zasięgiem środowisko pozaszkolne Cały rok
4. Zaangażowanie i reprezentowanie szkoły poprzez Poczet Sztandarowy podczas obchodów świąt lokalnych i ogólnopolskich Na bieżąco
5. Zorganizowanie przedświątecznej akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci, bezdomnych lub zwierząt XII lub IV
6. Współpraca z radnymi Młodzieżowej Rady Rzeszowa Na bieżąco
7. Pożegnanie klas maturalnych IV
8. Sprawy bieżące – omawianie, analiza, wnioski. Współpraca z zespołem wychowawczym Cały rok
9. Udzielanie pochwał oraz przyznawanie nagród lub wyróżnień za pracę w SU i na rzecz szkoły VI
10. Sprawozdanie z pracy SU w bieżącym roku szkolnym – wnioski do pracy na przyszły rok VI
Skip to content