Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Rysunek i malarstwo

Uczniowie na zajęciach rysunku malarstwa mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami rysunkowymi i malarskimi, takimi jak: rysunek ołówkiem, węglem, sepią, tuszem, malarstwo temperowe, olejne, akrylowe, pastel suchy i tłusty, itp.

Ćwiczenia wykonuje się przede wszystkim w oparciu o wnikliwą obserwację natury. Motywami, które najczęściej pojawiają się w pracach zarówno rysunkowych jak i malarskich są: martwa natura, postać ludzka, portret, pejzaż.

Głównym celem kształcenia jest: rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów wrażliwości oraz świadomości plastycznej; a także wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na swobodne i kreatywne działania w pracy twórczej.

Rzeźba

Ćwiczenia z rzeźby obejmują działania twórcze z zakresu komponowania i konstruowania płaszczyzny i bryły w oparciu o wyobraźnię, a w szczególności obserwację natury. Uczniowie zapoznawani są z podstawowymi technikami i materiałami rzeźbiarskimi: rzeźba w glinie, odlewy gipsowe, rzeźba w kamieniu, ceramika.

Głównym celem kształcenia jest rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, zapoznanie ze środkami wyrazu artystycznego, podstawami warsztatu rzeźbiarskiego; a także rozwinięcie u uczniów kreatywnego myślenia, przejawiającego się w swobodnym i twórczym posługiwaniu się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Podstawy fotografii i filmu

W pracowni uczniowie poznają klasyczne techniki powstawania obrazu fotograficznego czarno – białego. W ciągu 2 lat nauki fotografii i filmu uczniowie realizują cykle zdjęć na zadany temat, 1 rok jest to rok klasycznej fotografii czarno – białej, zaś drugi rok jest to fotografia kolorowa i cyfrowa. Duży nacisk jest kładziony nie tylko na technikę wykonania, ale i na oryginalność spojrzenia – kadr, świadome wykorzystanie efektów negatywu, nietypowe oświetlenie itp.

Uczniowie realizują w drugim roku nauki tego przedmiotu krótki film w technologii cyfrowej (metoda poklatkowa).

Głównym celem nauczania fotografii jest ukazanie jej miejsca wśród sztuk plastycznych, zapoznanie się z jej historią, wykształcenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznymi oraz materiałami światłoczułymi.

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania jest to przedmiot wprowadzający w podstawowe zagadnienia plastyczne tj.: kreska, plama, kompozycja, kolor, walor, struktura. Drugim etapem edukacji jest poznanie zasad liternictwa oraz rysunku technicznego. Przedmiot pozwala na pierwszy kontakt z nowymi narzędziami i technikami plastycznymi.

Głównym celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie ucznia do działań artystycznych na innych przedmiotach plastycznych tj.: projektowanie graficzne, ceramika artystyczna, kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, snycerstwo, projektowanie przestrzeni, rysunek i malarstwo, rzeźba.

Historia sztuki

Zajęcia z historii sztuki obejmują materiał od sztuki prehistorycznej do lat 70-tych XX wieku. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z klasyczną formą historii sztuki – czyli zagadnieniami z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, które poznają poprzez wykłady ilustrowane bogatym materiałem graficznym, prezentowanym projektorem multimedialnym.

Historia sztuki w Zespole Szkół Plastycznych jest również przedmiotem pomocniczym dla właściwych przedmiotów artystycznych (malarstwo, rzeźba itp.), dzięki czemu uczniowie mogą zapoznać się nie tylko z periodyzacją dziejów sztuki, ale również z artystyczną terminologią i analizą dzieł sztuki w każdej dziedzinie.

Przy zajęciach z przedmiotu zostało aktywowane koło zainteresowań, którego głównym zadaniem jest przygotowanie uczniów do matury z historii sztuki oraz teoretycznych konkursów organizowanych w trakcie roku szkolnego.

Skip to content