Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP
Godło Polski

Zespół Szkół Plastycznych

im. Piotra Michałowskiego  w  Rzeszowie


DziennikOFFICE 365BIP

Informacje ogólne

W Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie uczy się średnio około 300 uczniów.

W skład Zespołu wchodzą:

Liceum Sztuk Plastycznych  publiczna szkoła artystyczna z pięcioletnim (po ósmej klasie szkoły podstawowej) oraz czteroletnim (po gimnazjum – do wygaśnięcia) cyklem kształcenia ogólnego i plastycznego, zakończonym dyplomem i możliwością złożenia egzaminu maturalnego.

Policealna Szkoła Plastyczna – czterosemestralna szkoła artystyczna dla absolwentów liceum.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Ministerstwo Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Specjalizacje w naszej szkole:

  • projektowanie przestrzeni,
  • ceramika artystyczna,
  • kowalstwo artystyczne i metaloplastyka,
  • projektowanie graficzne,
  • snycerstwo.

Absolwenci szkoły otrzymują dyplom plastyka w zakresie realizowanej specjalizacji i maturę, co daje możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach plastycznych, lub w szkołach o innym profilu.

Skip to content