Zastępstwa

Okres: 09.03.2020 (Pn) - 15.03.2020 (N)

Dzień: 09.03.2020 (Pn)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
3Białek Beata3A|A1Język angielski25Uczniowie przychodzą później
3Białek Beata3B|A1Język angielski25Konieczny Barbara
4Białek Beata3A|A1Język angielski25Uczniowie przychodzą później
4Białek Beata3B|A1Język angielski25Konieczny Barbara
5Białek Beata4B|A1Język angielski25Konieczny Barbara
6Białek Beata4B|A1Język angielski25Konieczny Barbara
8Białek Beata4OWiedza o społeczeństwie25Mazur Edyta
9Białek Beata4OMatematyka25Chłopik Anna
10Białek Beata2AZajęcia z wychowawcą25Uczniowie zwolnieni do domu
1Bielecka Ewa4B|CACeramika artystyczna45cZastępstwo
2Bielecka Ewa4B|CACeramika artystyczna45cZastępstwo
3Bielecka Ewa4B|CACeramika artystyczna45cZastępstwo
4Bielecka Ewa4B|CACeramika artystyczna45cZastępstwo
1Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
2Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
3Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
4Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
Dzień: 10.03.2020 (Wt)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
5Białek Beata1D|Jar2Język angielski25Rogala Beata
5Białek Beata1E|Jar2Język angielski25Rogala Beata
6Białek Beata1D|Jar2Język angielski25Rogala Beata
6Białek Beata1E|Jar2Język angielski25Rogala Beata
7Białek Beata2A|A1Język angielski25Rogala Beata
8Białek Beata2A|A1Język angielski25Rogala Beata
4Bielecka Ewa1A|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
5Bielecka Ewa1A|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
6Bielecka Ewa1A|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
7Bielecka Ewa4O|snySnycerstwow24Zastępstwo
8Bielecka Ewa4O|snySnycerstwow24Zastępstwo
9Bielecka Ewa4O|snySnycerstwow24Zastępstwo
8Kuchniak Leszek3A|RZ1rzeźba44Prajsnar Sławomir
9Kuchniak Leszek3A|RZ1rzeźba44Prajsnar Sławomir
3Sztefko-Drozd Agata1B|NEdukacja dla bezpieczeństwa32Samagalski Tomasz
4Sztefko-Drozd Agata1C|NInformatyka32Sienkiewicz Damian
5Sztefko-Drozd Agata4B|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
6Sztefko-Drozd Agata4A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
7Sztefko-Drozd Agata1DJęzyk polski32Prokop Natasza
8Sztefko-Drozd Agata1CFilozofia32Uczniowie zwolnieni do domu
9Sztefko-Drozd Agata1EFilozofia32Uczniowie zwolnieni do domu
1Tohl Monika2B|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
2Tohl Monika2B|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
3Tohl Monika2B|CANauczyciel zawodu - ceramika art.Zastępstwo
Dzień: 11.03.2020 (Śr)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1Białek Beata1D|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
1Białek Beata1E|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
2Białek Beata2A|A1Język angielski25Uczniowie przychodzą później
3Białek Beata4OJęzyk angielski25ZastępstwoLekcja biologii przeniesiona z lekcji 8 na 3. Uczniowie kończą po 7 lekcjach.
4Białek Beata4B|A1Matematyka25Niebylska Dominika
5Białek Beata4B|A1Język polski25Płoszaj-Kloc Katarzyna
1Chłopik Anna4OMatematyka42Uczniowie przychodzą później
2Chłopik Anna4AMatematyka42Uczniowie przychodzą później
3Chłopik Anna4AMatematyka42Uczniowie przychodzą później
5Chłopik Anna3AWychowanie fizyczne42Tittinger Katarzyna
6Chłopik Anna3AMatematyka42Tittinger Katarzyna
7Chłopik Anna3BMatematyka42Niebylska Dominika
8Chłopik Anna1C|mp1Matematyka42Niebylska Dominika
8Chłopik Anna1D|mp1Matematyka42Uczniowie zwolnieni do domu
8Chłopik Anna1E|mp1MatematykaUczniowie zwolnieni do domu
5Kajda Zenobiusz4OFizyka40Oliwiński Lucjan
1Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
2Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
3Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Chlebek Paweł
3Sztefko-Drozd Agata2A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
4Sztefko-Drozd Agata2B|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
6Sztefko-Drozd Agata3B|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
7Sztefko-Drozd Agata3A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
Dzień: 12.03.2020 (Cz)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
2Białek Beata4OJęzyk angielski25ZastępstwoLekcja religii przeniesiona z 9 na 2 lekcję. klasa kończy po 8 lekcjach.
3Białek Beata4OZajęcia z wychowawcą25Włodarczyk-Rułka Agnieszka
1Chłopik Anna4OMatematyka42Uczniowie przychodzą później
2Chłopik Anna4AMatematyka42Uczniowie przychodzą później
3Chłopik Anna1C|mp1Historia sztuki42Głuchowicz Iwona
3Chłopik Anna1D|mp1Historia sztuki42Głuchowicz Iwona
3Chłopik Anna1E|mp1Historia sztukiGłuchowicz Iwona
4Chłopik Anna1C|mp1Język angielski42Konieczny Barbara
4Chłopik Anna1D|mp1Język angielski42Konieczny Barbara
4Chłopik Anna1E|mp1Język angielskiKonieczny Barbara
5Chłopik Anna3BZajęcia z wychowawcą42ZastępstwoLekcja rysunku i malarstwa przeniesiona z lekcji 10 na 5. Klasa kończy po 9 lekcjach.
6Chłopik Anna6OJęzyk angielski42Konieczny Barbara
7Chłopik Anna6OJęzyk angielski42Konieczny Barbara
5Dąbrowska Aneta1DMatematyka33Niebylska Dominika
1Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Zastępstwo
2Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Zastępstwo
3Kuchniak Leszek6O|snySnycerstwow24Zastępstwo
1Sztefko-Drozd Agata1B|NJęzyk niemiecki32Uczniowie przychodzą później
2Sztefko-Drozd Agata1E|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
3Sztefko-Drozd Agata2A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
4Sztefko-Drozd Agata6O|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
5Sztefko-Drozd Agata3A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
6Sztefko-Drozd Agata3AZajęcia z wychowawcą32Kołodziej-Bartuzel Barbara
7Sztefko-Drozd Agata1A|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
8Sztefko-Drozd Agata2B|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
Dzień: 13.03.2020 (Pt)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1Białek Beata1D|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
1Białek Beata1E|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
2Białek Beata1D|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
2Białek Beata1E|Jar2Język angielski25Uczniowie przychodzą później
3Białek Beata2A|A1podstawy projektowania25Wojtowicz Krzysztof
4Białek Beata2A|A1podstawy projektowania25Wojtowicz Krzysztof
5Białek Beata4B|A1Język polski25Obirek Joanna
7Białek Beata3A|A1Język angielski25Uczniowie zwolnieni do domu
7Białek Beata3B|A1Język angielski25Uczniowie zwolnieni do domu
2Chłopik Anna3BMatematyka42Uczniowie przychodzą później
3Chłopik Anna6OWychowanie fizyczne42Samagalski Tomasz
1Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Zastępstwo
2Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Zastępstwo
3Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Zastępstwo
4Kuchniak Leszek4A|snySnycerstwow24Zastępstwo
6Kuchniak Leszek1C|RZ1rzeźba44Tohl Monika
7Kuchniak Leszek1C|RZ1rzeźba44Tohl Monika
8Kuchniak Leszek1D|RZ1rzeźba44Topór Bogdan
9Kuchniak Leszek1D|RZ1rzeźba44Topór Bogdan
4Sztefko-Drozd Agata6O|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
5Sztefko-Drozd Agata3B|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara
6Sztefko-Drozd Agata1D|NJęzyk niemiecki32Kołodziej-Bartuzel Barbara