SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opiekun samorządu szkolnego
Agata Sztefko-Drozd

Rzecznik praw uczniowskich
mgr Ewa Bielecka


Przewodniczący:
NIKODEM TROJNAR 3B

Zastępczyni:
OLIWIA PIĄTEK 2E

Sekretarz:
VOLODYMYR SHEVELOV 2B
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
-  rozwijanie samorządności i wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym,
-  inspirowanie do współodpowiedzialności za kierowanie szkołą,
-  promowanie postaw aktywnych,
-  obrona interesów społeczności uczniowskiej,
-  pomoc w organizowaniu kulturalnej rozrywki dla uczniów,
-  rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów,
-  kształcenie przekonania o konieczności godnego uczestnictwa w różnych rodzajach
uroczystości szkolnych i w miejscach pamięci narodowej.

OGÓLNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
-  współodpowiedzialność za przebieg szkolnych imprez i uroczystości,
-  organizowanie akcji charytatywnych,
-  godne promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
-  reprezentowanie interesu uczniów w sytuacjach konfliktowych,
-  organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
-  współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły,
-  omawianie spraw bieżących.

Lp.
Zadania do realizacji SU
Termin
1. Wybór przedstawicieli i aktualizacja składu SU oraz Rzecznika Praw Ucznia IX
2. Zorganizowanie kiermaszu używanych książek IX
3. Współudział w organizowanych na terenie szkoły wystawach oraz imprezach obejmujących również swoim zasięgiem środowisko pozaszkolne Cały rok
4. Zaangażowanie i reprezentowanie szkoły poprzez Poczet Sztandarowy podczas obchodów świąt lokalnych i ogólnopolskich Na bieżąco
5. Zorganizowanie przedświątecznej akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci, bezdomnych lub zwierząt XII lub IV
6. Współpraca z radnymi Młodzieżowej Rady Rzeszowa Na bieżąco
7. Pożegnanie klas maturalnych IV
8. Sprawy bieżące - omawianie, analiza, wnioski. Współpraca z zespołem wychowawczym Cały rok
9. Udzielanie pochwał oraz przyznawanie nagród lub wyróżnień za pracę w SU i na rzecz szkoły VI
10. Sprawozdanie z pracy SU w bieżącym roku szkolnym - wnioski do pracy na przyszły rok VI
© 2009  Copyright by ZSP