SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
REKRUTACJA 2020/2021


Wnioski do Policealnej Szkoły Plastycznej proszę składać
mailowo na: rekrutacja@zsp.resman.pl ; osobiście lub przesłać pocztą.
Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej: pobierz

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W Liceum Sztuk Plastycznych odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki.

Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

* specjalność: techniki graficzne: specjalizacja: projektowanie graficzne, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: snycerstwo, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: ceramika artystyczna, więcej...
* specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz, więcej...Kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły dokonują wyboru specjalizacji poprzez numerację zgodnie ze stopniem zainteresowania:

1- specjalizacja pierwszego wyboru
2- specjalizacja drugiego wyboru
3- specjalizacja trzeciego wyboru
4- specjalizacja czwartego wyboru
5- specjalizacja piątego wyboru
POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA


INFORMACJE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PODANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Egzamin wstępny będzie składał się z 2 części: praktycznej i teoretycznej

Część praktyczna:
wykonanie zadanych prac w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.
Część teoretyczna:
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki związanych z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia. Na egzamin wstępny kandydaci powinni zabrać ze sobą:
rysunek - ołówki, gumkę do mazania

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


W dwuletniej Policealnej Szkole Plastycznej odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych:
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki. Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

projektowanie graficzne, więcej...
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, więcej...


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek do 2-letniej Policealnej Szkoły Plastycznej: word, pdfABSOLWENT SZKOŁY uzyskuje tytuł PLASTYKA w wybranej specjalizacji

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA !!!

© 2009  Copyright by ZSP