SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
REKRUTACJA 2020/2021Instrukcja egzamin wstępny:


Do dnia 19 czerwca każdy kandydat otrzyma kod na podany adres e-mail który będzie musiał umieścić obok/na pracy oraz w temacie wiadomości mailowej.
O określonych godzinach na stronie internetowej szkoły umieszczane są tematy poszczególnych części egzaminu wstępnego. Następnie kandydaci przesyłają prace na adres mailowy w formie zdjęć i przechodzą do kolejnej części egzaminu wstępnego.

Harmonogram:


8.00 - 9.30 - Rysunek
9.30 - 10.00 - wysyłanie zdjęć prac z kodem ucznia na rysunek@zsp.resman.pl
10.00 - 11.30 - Malarstwo
11.30 - 12.00 - wysyłanie zdjęć prac z kodem ucznia na malarstwo@zsp.resman.pl
12.00 - 14.00 - Rzeźba
14.30 - 15.00 - wysyłanie zdjęć prac z kodem ucznia na rzezba@zsp.resman.pl

W przypadku problemów z przesłaniem plików prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

W przypadku rysunku i malarstwa proszę sfotografować prace z góry, tak, aby cała praca znalazła się na zdjęciu.
W przypadku rzezby proszę sfotografować pracę z każdej strony (3-4 zdjęcia).
Przesyłane zdjęcia nie powinny przekraczać 1,5 MB.

Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych zobowiązani sš do zaopatrzenia się w następujące materiały na egzamin wstępny:
- rysunek: blok techniczny A3, ołówek lub węgiel, gumka
- malarstwo: blok techniczny A3, farby plakatowe lub tempery, pędzle
- rzeźba: około 1 kg plasteliny w kolorze białym lub szarym, narzędzia do modelowania, np. nóż, patyczek

UWAGA !!!Kandydatów do szkoły zapraszamy na KONSULTACJE ONLINE! Możecie wysłać w formie skanów lub fotografii do 10 prac, wykonanych w dowolnej technice, na adres konsultacje@zsp.resman.pl, a nasi nauczyciele dokonają dla Was profesjonalnej korekty pod kątem przyjęcia do szkoły oraz udzielą wskazówek do dalszej pracy.

Zapraszamy!

KOMUNIKAT


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły na rok 2020/2021 dostarczają dokumenty do dnia 17 czerwiec 2020 roku za pomocą poczty na adres szkoły lub poczty elektronicznej na adres email: rekrutacja@zsp.resman.pl.
W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie, rodzic/opiekun prawny kandydata, informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły artystycznej wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 17 czerwca 2020. W przypadku, o którym mowa w zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole. Kandydaci do internatu ZSP w Rzeszowie są zobowiązani do złożenia skanu lub fotografii podania na adres: internat@zsp.resman,pl. Wszelkie pytania dotyczące internatu proszę kierować na adres: internat@zsp.resman.pl.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE
OGŁASZA NABÓR DO:5 LETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH dla absolwentów szkół podstawowych


INFORMACJE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PODANIE MOŻNA SKŁADAĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
ORAZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES rekrutacja@zsp.resman.pl.


Pozostałe informacje będa podawane na stronie szkoły na bieżąco.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W Liceum Sztuk Plastycznych odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki.

Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

* specjalność: techniki graficzne: specjalizacja: projektowanie graficzne, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: snycerstwo, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: ceramika artystyczna, więcej...
* specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz, więcej...Kandydaci we wniosku o przyjęcie do szkoły dokonują wyboru specjalizacji poprzez numerację zgodnie ze stopniem zainteresowania:

1- specjalizacja pierwszego wyboru
2- specjalizacja drugiego wyboru
3- specjalizacja trzeciego wyboru
4- specjalizacja czwartego wyboru
5- specjalizacja piątego wyboru
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek do Liceum Sztuk Plastycznych - word, pdf
Zgody rodziców - word, pdf
Deklaracja rozszerzenia - pdf
Podanie do Internatu - word


W Liceum Sztuk Plastycznych realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Uczeń wybiera przedmioty ogólnokształcące, które realizuje na poziomie rozszerzonym w następnych latach edukacji,

ABSOLWENT SZKOŁY uzyskuje tytuł Plastyka w wybranej specjalizacji


REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA
Do 17 CZERWCA 2020 ROKU!!!


DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY W PROCESIE REKRUTACYJNYM:


1. Podanie do szkoły
2. 1 zdjęcie legitymacyjne, czytelnie opisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
3. Zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).

POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA


INFORMACJE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


REKRUTACJA TRWA DO 23 CZERWCA 2020 R0KU