SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
RADA RODZICÓW

Rada Rodziców ZSP informuje, że ustaliła wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2019/2020 na 30 PLN. Rada planuje przeznaczyć zgromadzone środki na:
- nagrody w konkursie na najlepsze przebranie, który będzie częścią balu planowanego na luty 2020
- wsparcie uczniów klas przedmaturalnych,
- nagrody na zakończenie roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów
- inne cele, uchwalone przez Radę Rodziców; zachęcamy wszystkich rodziców do kontaktu z Radą Rodziców po naszym adresem email.
Składki można wpłacać:
a. U skarbników w poszczególnych trójkach klasowych, podczas zaplanowanego na 10 stycznia spotkania rodziców
b. Na konto dostępne dla Rady Rodziców 22 1020 4391 0000 6002 0144 9610
W tytule wpłaty prosimy o podanie "Rada Rodziców" oraz danych niezbędnych dla identyfikacji ucznia (klasa oraz imię i nazwisko, ewentualnie numer w dzienniku).

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów szkoły.
- reprezentuje ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, m.in. z radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
- jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły,
- na bieżąco przekazuje informacje ogółowi rodziców o prowadzonych działaniach,
- posiada własny budżet.
Rada rodziców ma prawo do:
- suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
- gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
w roku szkolnym 2019/2020:


Przewodniczący: Krzysztof Miller

Zastępca przewodniczącego: Ewa Kaznowska

rada.zsp.rze@gmail.com

Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg harmonogramu zebrań z wszystkimi rodzicami pół godziny przed wyznaczonym czasem.

© 2009  Copyright by ZSP