SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
PROJEKTY UNIJNE


PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

projekt realizowany z Unią Europejską, Wydziałem Edukacji i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

W zeszłym roku szkolnym 2012/2013 na praktyki zawodowe w ramach projektu oddelegowanych zostało 74 uczennic i uczniów naszej szkoły w tym roku szkolnym 2013/2014 pozostała zadeklarowana część w postaci 22 osób. Zakres praktyk obejmował specjalności:
metaloplastykę, snycerstwo, techniki graficzne i dekorowanie wnętrz.

Praktyka odbywała się w zakładach pracy: drukarniach, pracowniach metaloplastyki, pracowniach snycerskich i pracowniach dekorowania wnętrz, które mogą przejąć naszych absolwentów jako późniejszych swoich pracowników.

Zajęcia z młodzieżą prowadzili pracodawcy - specjaliści z wykształceniem kierunkowym.

Jako element wyrównania szans na rynku pracy dla młodzieży naszej szkoły dostarczone zostały i zostaną sprzęty i urządzenia, które wykorzystywane są i będą w procesie dydaktycznym przez uczących na poszczególnych specjalnościach.

Dzięki projektowi pozyskaliśmy już: szuflady archiwizacyjne, młot sprężarkowy, prasę graficzną, na dniach otrzymamy kopiarko-frezarkę, młotek pneumatyczny i koło angielskie.

Czekamy też na wszystkie programy graficzne i sprzęt komputerowy: 6 komputerów i 6 monitorów, stabilizatory ekranu, 1 aparat lustrzanka cyfrowa a także wzorniki kolorów.

W przyszłym roku szkolnym 2014/2015 jako pokłosie programu nasza młodzież weźmie udział w bezpłatnych kursach komputerowych Adobe Photoshop - kurs przewidziany jest dla 74 osób.

Koordynatorem programu ze strony szkoły jest Marcin Rut, który dziękuje wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc i cierpliwość w trakcie trwania projektu.

25 czerwca 2014

W związku z realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców oraz zbliżającym się okresem wakacji w czasie którym realizowane będą praktyki i staże umieszczamy dokumenty do pobrania dla uczniów dot. refundacji kosztów dojazdu.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie przewoźnikainformacja o projekcie na stronie "Onet wiadomości"

informacja o projekcie na stronie "Urzędu Miasta Rzeszowa"

informacja o projekcie na stronie "Przejdź na zawodowstwo"PROJEKT - "HECA Z PIECA!"

Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie projektu:
Heca z pieca!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POKL.09.02.00-18-041/10
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Wartość projektu: 523 588,88 zł
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
Okres realizacji: 01.12.2010-30.06.2012 r.
Projekt adresowany jest do młodzieży Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, dziewcząt i chłopców w wieku 15-16 lat, którzy charakteryzują się zdolnościami rzeźbiarskimi i wiążą przyszłość z zawodem ceramika, chcą zatem poszerzyć wiedzę na temat technologii warsztatu ceramicznego.

ZOBACZ ZDJĘCIAPROJEKT - "WYBRYKI GRAFIKI!"

W okresie od 01.09.2008 do 28.12.2009 Zespół Szkół Plastycznych realizował projekt "Wybryki grafiki", w ramach którego organizowane były:
-  zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej i warsztatowej
-  wyjazdy edukacyjne
-  wystawy prac uczniów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2009  Copyright by ZSP