SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
Szkoła policealna

KOMUNIKAT

Egzamin do Policealnej Szkoły Plastycznej odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Plastycznych (wejście od ul. Staszica). Na egzamin proszę przynieść blok techniczny A3 oraz narzędzia rysunkowe (ołówki, węgiel, itp.).


Wnioski do Policealnej Szkoły Plastycznej proszę składać
mailowo na: rekrutacja@zsp.resman.pl ; osobiście lub przesłać pocztą.
Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej: pobierz


Nabór trwa do 11.08.2020
Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego zagadnienia związane z wybranym kierunkiem kształcenia.

Do nauki w Policealnej Szkole Plastycznej nie potrzebujesz matury, wystarczy ukończyć szkołę średnią!!!

Szkoła gruntownie przygotowuje do studiów na wszystkich kierunkach artystycznych. Zapewniamy profesjonalne zaplecze oraz wykwalifikowana kadrę.


Przyjmujemy osoby do 23 roku życia!
Policealna Szkoła Plastyczna jest bezpłatna!!!W Policealnej Szkole Plastycznej realizowane są następujące przedmioty:


- rysunek i malarstwo
- rzeźba
- projektowanie multimedialne
- podstawy fotografii i filmu
- historia sztuki - podstawy projektowania
- wybrany przedmiot specjalizacji
W Policealnej Szkole Plastycznej wybierasz jedną z pięciu specjalizacji:


Projektowanie graficzne:

- Praca w profesjonalnych programach graficznych m.in. Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, CorelDRAW
- Projektowanie materiałów poligraficznych, m.in. plakatów, ulotek, publikacji wydawniczych
- Tworzenie identyfikacji wizualnej: logo z księgą znaku, papieru firmowego itd.
- Poznanie zasad kompozycji plastycznej, umiejętność wykorzystywania różnorodnych środków wyrazu artystycznego

Aranżacja wnętrz:

- Projektowanie wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz elementów wyposażenia wnętrz
- Umiejętności twórczego myślenia , wyobraźni przestrzennej , wrażliwości i indywidualnych predyspozycji projektanta
- Unowocześnianie przestrzeni zewnętrznej

Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka:

- Wykonywanie różnorodnych form z metalu - elementy kute małej architektury, meble, biżuteria, ozdoby domu i ogrodu
- Praca w profesjonalnej kuźni artystycznej
- Znajomość zagadnień technologicznych rzemiosła, m.in. modelowanie w metalach kolorowych, kucie stali, spawanie, lutowanie

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku:

- Kreacja wizerunku scenicznego - Tworzenie profesjonalnych projektów kostiumów scenicznych
- Przygotowanie do pracy w teatrze. operze, telewizji, instytucjach zajmujących się występami scenicznymi

Ceramika artystyczna:

- Modelowanie i kreowanie form ceramicznych
- Tworzenie warsztatu ceramicznego
- Zdobienie kolorowymi szkliwami,
- Obsługa pieca ceramicznego,
- Toczenie na kole garncarskim


Zapraszamy!


© 2009  Copyright by ZSP