SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
JUBILEUSZ 70-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. P. MICHAŁOWSKIEGO

Dzień 15 października był wyjątkowym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się mszą świętą w kościele Matki Bożej Saletyńskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego.

Pan dyrektor Zenobiusz Kajda witał przybyłych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów i pracowników w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.

Uroczysty dzień stał się okazją do wygłoszenia życzeń, wręczenia medali, nagród, dyplomów okolicznościowych i listów gratulacyjnych.


Jubileusz szkoły to okazja do wspomnień, podsumowań i refleksji. Pan Jacek Kawałek, emerytowany wicedyrektor szkoły, zaprezentował wykład monograficzny: "Rodowód szkolnictwa plastycznego".
Po części oficjalnej koło teatralne Zespołu Szkół Plastycznych pod opieką pani Anny Szelc zaprezentowało program artystyczny, którego treścią były rozważania o sztuce.
Obchody uświetnił także występ muzyków Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie i Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, stanowiący niezwykłą oprawę naszego święta.
Ważnym momentem było uroczyste otwarcie wystawy prac absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie - świadectwa pracy twórczej kształcących się tu niegdyś uczniów i ciągłości artystycznej naszej szkoły. Dopełnieniem uroczystości były spotkania absolwentów oraz panel wspomnieniowy.
WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ARTYSTÓW PEDAGOGÓW RZESZOWSKIEGO PLASTYKA
- II WYSTAWA Z CYKLU WYSTAW JUBILEUSZOWYCH SZKOŁY I KOLEJNA Z CYKLU ARTYŚCI PEDAGODZY RZESZOWSKIEGO PLASTYKA - 5-31 marca 2015

Wystawa bardzo różnorodna, zbiorowa, ukazująca w pełni dorobek twórczy artystów pedagogów, którzy są aktywnymi twórcami i aktywnie uczestniczą w różnych formach eksponowania swoich dokonań twórczych i pedagogicznych zarazem.
Różnorodność działań, barwność, spektakularny charakter wystawy, wynika z naszej wewnętrznej odmienności. Można postawić tezę, każda wystawa zbiorowa jest wystawą różnorodną, ale jednak nie na każdej wystawie zbiorowej tak się dzieje.
W przypadku tej wystawy barwność, wielorakość działań wynika z naszych odmiennych poglądów twórczych, z naszych odmiennych pasji i zainteresowań, odmiennych sposobów postrzegania otaczającej rzeczywistości i ukazywania jej w odmiennym pryzmacie interpretacji twórczych, przy zastosowaniu różnych technik i środków wyrazu artystycznego. Zaprezentowane prace z dziedzin: malarstwa, rysunku, rzeźby w tym ceramiki, grafiki - projektowania graficznego, metaloplastyki - biżuterii, projektowania architektonicznego - projektowania wnętrz i mebla, tworzą spójny charakter wystawy, są wzajemną dominantą i równoważeniem. Tworzymy zespół artystyczny - FORMACJĘ - ARTYŚCI PEDAGODZY, w której każdy znalazł swoją przestrzeń tworzenia, każdy jest jej ważnym ogniwem.

W WYSTAWIE UDZIAŁ BIORĄ:
KURATOR WYSTAWY: Leszek Kuchniak
ARTYŚCI PEDAGODZY EMERYCI: Roman Barszczowski, Krzysztof Brzuzan, Lucjan Kania, Stanisław Madej, Emil Polit
ARTYŚCI PEDAGODZY OBECNI DYDAKTYCY: Jakub Ataman, Paweł Chlebek, Jacek Garbaczewski, Anna Hass-Brzuzan, Barbara Hubert, Jan Kamil Jodko, Andrzej Korzec, Anna Korzec, Bożena Krupa, Leszek Kuchniak, Aneta Martowska-Topór, Paweł Olearka, Rafał Pacześniak, Mirosław Rusinek, Marcin Rut, Damian Sienkiewicz, Monika Tohl, Jakub Tomczak, Bogdan Topór, Waldemar Wiśniewski, Agnieszka Włodarczyk-Rułka, Łukasz Ziobro, Agnieszka Żakowska-Nowak

W imieniu autorów wystawy Waldemar Wiśniewskio wystawie na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Pan Jacek Wojtas
Podkarpacki Kurator Oświaty
© 2009  Copyright by ZSP