SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
DOKUMENTY SZKOLNE
Zestaw dokumentów do pobrania:

-  Statut Szkoły - pdf
-  Przedmiotowy System Oceniania - język polski, język niemiecki, język angielski
-  Szkolny zestaw programów - II - IV LP - doc
-  Szkolny zestaw programów V - VI OSSP - doc
-  Szkolny zestaw programów - LSP - doc
-  Plan wycieczek - pdf
-  Regulamin wycieczek - pdf
-  Regulamin egzaminu dyplomowego - pdf
-  Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych - pdf
-  Deklaracja rozszerzenia - pdf
-  Regulamin nauczania indywidualnego - pdf
-  Regulamin biblioteki - pdf
-  Regulamin - REKRUTACJA - pdf
-  Zgody rodziców - word, pdf
-  Wniosek do 5-letniego LSP w Rzeszowie - word, pdf
-  Wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie - word, pdf
-  Podanie do Internatu - word pdf
-  Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie - pdf
-  Zestaw podręczników 2020/21 - docx
-  Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019 - pdf
-  Oświadczenie o dochodach do ZFSS - docx
-  Karta deklaracji wyboru fakultetu wychowania fizycznego - regulamin,      deklaracja
© 2009  Copyright by ZSP