SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
DOKUMENTY SZKOLNE
Zestaw dokumentów do pobrania:
-  Statut Szkoły - pdf
-  Przedmiotowy System Oceniania - język polski, język niemiecki, język angielski
-  Program wychowawczy - pdf
-  Program profilaktyki - pdf
-  Program pracy z uczniem zdolnym - pdf
-  Szkolny zestaw programów - I - IV LP - pdf
-  Szkolny zestaw programów IV - VI OSSP - pdf
-  Plan wycieczek - pdf
-  Regulamin wycieczek - pdf
-  Regulamin egzaminu dyplomowego - pdf
-  Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych - pdf
-  Regulamin nauczania indywidualnego - pdf
-  Regulamin biblioteki - pdf
-  Regulamin - REKRUTACJA - pdf
-  Podanie do 4-letniego LP w Rzeszowie - word, pdf
-  Podanie do 5-letniego LP w Rzeszowie - word, pdf
-  Podanie do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie - word, pdf
-  Podanie do Internatu ZSP - word
-  Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie - pdf
-  Zestaw podręczników 2019/20 - pdf
-  Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019 - pdf
© 2009  Copyright by ZSP