SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     


Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od 19 pazdziernika 2020 roku do odwołania w Zespole Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym (kształcenie na odległość).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Zasadami organizacji kształcenia na odległość w Zespole Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie
Zasady:pobierz

Dyrekcja
Zespołu Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
KOMUNIKAT


Szanowni Rodzice i Uczniowie


Informujemy, że dzień 14 pazdziernika 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Dla zainteresowanych uczniów w tym dniu istnieje możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych.


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa


Procedury: pobierz

Zasady: pobierzRozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Rozpoczęcie roku 2020/2021: pobierz


Uwaga

Wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy i osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązani do zapoznania się i stosowania do wytycznzych MEN, MZ i GIS dla placówek publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Wytyczne dokument do pobrania: pobierzZ głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Pan Piotr Budziński, absolwent, były nauczyciel, kierownik warsztatów szkolnych i dyrektor naszej szkoły, której poświęcił całe życie zawodowe.

Składamy wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i najbliższym.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy oraz cała społeczność szkolna

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 18 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.30, na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

Gdyby informacja o śmierci Piotra dotarła w innej postaci przyjąłbym ją z niedowierzaniem. Gdy pojawia się w formie urzędowej na niedowierzanie nie ma miejsca.
Był osobą nie narzucającą się, taktowną, nawet, a właściwie przede wszystkim, dyskretną, Aura osobliwej dyskrecji otaczała jego prywatność. Dawał się poznać jako specjalista pedagog. Stosownie do swej aktualnej pozycji artysty pedagoga, kierownika, dyrektora. Czasami mógł sprawiać wrażenie zasadniczego urzędnika. Ale wygląda na to, iż był to zewnętrzny dress code, celowo przybrany przez osobę znającą inny świat i obowiązujący tam realizm. Skrywający wrażliwość nie na dzisiejsze czasy. Staroświecki altruizm, bezinteresowność, uczucia kochającego małżonka i ojca. Zaryzykuję opinię, że Piotr przypominał bohaterów Jacka Londona, zmuszonych, aby dosięgnąć celu, ryzykować i przezwyciężać wrodzoną nadwrażliwość. Wywodził się z tego samego środowiska nadsańskiego, co Andrzej Pityński. I patriotyzm rzezb Pityńskiego ujawniał choćby w swych nowojorskich wspomnieniach.
Uformował się w sędziszowskiej "plastyce", Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, w najlepszym okresie tej szkoły, pod dyrekcją Kazimierza Mierczyńskiego i Izydory Czechowskiej. W gronie takich artystów pedagogów jak Janina Ożóg-Czarnowska, Marian Ziemski, Marian Konopacki, Jerzy Szymański, Karol Robak. W niepowtarzalnej aurze tamtej miejscowości i szkoły. Z końcem lat 70. ubiegłego stulecia został nauczycielem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Doskonalił formację nauczycielską współpracując z dyrektorami tej szkoły Piotrem Pankiem i Stefanem Miłosiem.
Swój program pedagogiki oraz dydaktyki artystycznej opierał na specjalistycznej wiedzy psychologicznej, socjologicznej i estetycznej, bazującej na refleksji Herberta Reeda, nabytej podczas studiów, pogłębianej nieustannie. Jego program można nazwać programem realnej pedagogiki. Jest to oryginalny wariant wychowania przez sztukę, odsłaniający bogactwo sztuki użytkowej jako środowiska przyjaznego kształtowaniu pełnej osobowości młodego człowieka.
Organizując życie szkoły, jako kierownik sekcji warsztatów artystycznych, następnie dyrektor szkoły, był menadżerem, w czasach, kiedy takie słowo było nieobecne w potocznym języku. Podjął się niewdzięcznej misji stabilizowania, może nawet ratowania bytu szkoły w niełatwych czasach. Wykonywał ją z zaangażowaniem, entuzjazmem. Proponował współpracę opartą na lojalności i solidarności grona pedagogicznego i personelu szkoły. Program taki bywa zródłem zmartwień dyrektora i skarbnicą usprawiedliwień dla pracowników.
Nie łatwo żegnać młodszego kolegę, jak to dzieje się w moim przypadku, choć obserwujemy jedynie wycinek całego horyzontu. Przymykając powieki usłyszymy klangor żurawi, odlatujących tam, skąd przybyły. Dziękujemy Piotrze, za to, co tutaj dokonałeś. Wybacz, co było niedobre.

Jacek Kawałek
KOMUNIKAT


Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych sierpień 2020


Terminy egzaminów: pobierz


KOMUNIKAT


Osoby przyjęte do LSP są zobowiązane do przekazania oryginałów wyników egzaminu ósmoklasisty (pocztą lub osobiście) do dnia 7 sierpnia 2020.


KOMUNIKAT


Osoby które nie złożyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do jego złożenia do dnia 31.07.2020 rok na poniższym druku.
Druk zaświadczenia: pobierz
Lista kandydatów przyjętych
do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie


Lista przyjętych: pobierz


UWAGA: Osoby, które zostały przyjęte do LSP są zobowiązane do przekazania oryginałów dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kandydaci, którzy przesłali wymienione dokumenty wyłącznie drogą e-mail), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) do dnia 3 lipca 2020 r. Ww. dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście.

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie


Lista kandydatów: pobierz


UWAGA: lista kandydatów przyjętych do LSP w Rzeszowie na poszczególne specjalizacje, zostanie opublikowana w dniu 30 czerwca 2020. Osoby, które zostanš przyjęte do LSP sš zobowiązane do przekazania oryginałów dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kandydaci, którzy przesłali wymienione dokumenty wyłącznie drogą e-mail), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) do dnia 3 lipca 2020 r. Ww. dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście.Od 25 marca 2020 r. (środa) rozpoczynają się lekcje w trybie nauczania na odległość, Wszyscy uczniowie zobowiązani są do realizacji zajęć i logowania się w aplikacji TEAMS (Office 365) do poszczególnych grup w czasie trwania lekcji, zgodnie z planem zajęć. Ponadto prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Szanowni Państwo


Prosze o zapoznanie się z informacja zawartą w linku:

--> ZAŁĄCZNIK <--

--> CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE <--Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21


KOMUNIKAT


Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur "BEZPIECZNA SZKOŁA", które znajdują się w zakładce Dla Rodziców.
OD METALOPLASTYKI DO GRAFIKI
I ARANŻACJI WNĘTRZCzy szkoła artystyczna, w szczególności plastyczna, jest tylko dla artystów?

Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, położona w samym centrum miasta placówka edukacji artystycznej, w przededniu jubileuszu 75-lecia, jest ważnym miejscem na kulturalnej i edukacyjnej mapie Rzeszowa. Należąca do szkoły Galeria Miejska ZSP systematycznie prezentuje prace plastyczne wytrawnym miłośnikom sztuki, jak i przybliża arkana malarstwa, rzeźby, grafiki i innych technik, nowym odbiorcom wchodzącym w świat indywidualnego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości przez autora-artystę. Galeria cyklicznie eksponuje również prace uczniów, w szczególności prace dyplomowe będące zwieńczeniem kilkuletniego procesu poznawania warsztatu i zasad kompozycji plastycznej. Jednak zacznijmy od początku. Co rzeszowski "Plastyk" oferuje kandydatowi w dobie przemian oświatowych, gdy powoli żegnamy jeden system szkolnictwa - 4-letnie Liceum Plastyczne (dla absolwentów Gimnazjum) i jednocześnie rozpoczynamy pracę w nowym typie szkoły - 5-letnim Liceum Sztuk Plastycznych (dla absolwentów 8-ej klasy Szkoły Podstawowej) Z jednej strony nawiązanie do wieloletniej tradycji, które jest realizowane w ramach specjalizacji: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, jedynej takiej w Polsce, wykorzystującej tradycyjny proces twórczy w kuźni, czy snycerstwo. Obie mające zastosowanie zarówno w pracy twórczej, jak i w konserwacji zabytków - zawodzie poszukiwanym na współczesnym rynku pracy. Tradycyjne kierunki uzupełnia ceramika artystyczna, przygotowująca, jak wcześniej wymienione, do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych oraz do własnej działalności w rzemiośle i na rynku sztuki. Z drugiej strony współczesne specjalizacje wykorzystujące nowoczesne, komputerowe narzędzia, tj.: projektowanie graficzne, mające zastosowanie w świecie reklamy i mediów oraz aranżacja wnętrz - poszukiwana specjalizacja na współczesnym rynku pracy i usług. Poza nauką wymienionych specjalizacji uczniowie poznają arkana rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii i filmu, projektowania multimedialnego oraz historii sztuki. Równolegle jest realizowany program takich przedmiotów jak j. polski, matematyka i inne na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, który kończy się egzaminem maturalnym. Ofertę uzupełnia 2-letnia Policealna Szkoła Plastyczna dla absolwentów szkół średnich. Już z tej wstępnej analizy widać, że szkoła artystyczna, paradoksalnie, nie kształci tylko artystów. Szkoła artystyczna przygotowuje do pracy w wielu zawodach. Potwierdzają to losy absolwentów, którzy z powodzeniem realizują swoje artystyczne projekty, ale również świetnie znajdują się w tzw. zawodach nieartystycznych. Można zapytać, jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta - system szkolnictwa artystycznego umożliwia rozwój ważnych cech i umiejętności potrzebnych w każdej pracy, tj. kreatywność, wrażliwość, czy współdziałanie w zespole. Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie jest teraz w ważnym okresie swojego rozwoju, jest do niego przygotowany, a pozytywne spojrzenie w przyszłość dopełnia fakt generalnego remontu obiektów szkoły, który wyznaczy nowe standardy funkcjonowania tej wyjątkowej dla Rzeszowa i regionu placówki.

Zenobiusz Kajda
Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w RzeszowieSzczegółowe informację dla kandydatów w zakładce rekrutacja
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI ORAZ FILMU
O SPECJALNOŚCIACH W NASZEJ SZKOLEprezentacja


© 2009  Copyright by ZSP