SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     

KOMUNIKAT


Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych sierpień 2020


Terminy egzaminów: pobierz


KOMUNIKAT


Osoby przyjęte do LSP są zobowiązane do przekazania oryginałów wyników egzaminu ósmoklasisty (pocztą lub osobiście) do dnia 7 sierpnia 2020.


KOMUNIKAT


Osoby które nie złożyły zaświadczenia lekarskiego zobowiązane są do jego złożenia do dnia 31.07.2020 rok na poniższym druku.
Druk zaświadczenia: pobierz
Lista kandydatów przyjętych
do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie


Lista przyjętych: pobierz


UWAGA: Osoby, które zostały przyjęte do LSP są zobowiązane do przekazania oryginałów dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kandydaci, którzy przesłali wymienione dokumenty wyłącznie drogą e-mail), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) do dnia 3 lipca 2020 r. Ww. dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście.

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie


Lista kandydatów: pobierz


UWAGA: lista kandydatów przyjętych do LSP w Rzeszowie na poszczególne specjalizacje, zostanie opublikowana w dniu 30 czerwca 2020. Osoby, które zostanš przyjęte do LSP sš zobowiązane do przekazania oryginałów dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kandydaci, którzy przesłali wymienione dokumenty wyłącznie drogą e-mail), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) do dnia 3 lipca 2020 r. Ww. dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście.Od 25 marca 2020 r. (środa) rozpoczynają się lekcje w trybie nauczania na odległość, Wszyscy uczniowie zobowiązani są do realizacji zajęć i logowania się w aplikacji TEAMS (Office 365) do poszczególnych grup w czasie trwania lekcji, zgodnie z planem zajęć. Ponadto prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Szanowni Państwo


Prosze o zapoznanie się z informacja zawartą w linku:

--> ZAŁĄCZNIK <--

--> CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE <--Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21


KOMUNIKAT


Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur "BEZPIECZNA SZKOŁA", które znajdują się w zakładce Dla Rodziców.
OD METALOPLASTYKI DO GRAFIKI
I ARANŻACJI WNĘTRZCzy szkoła artystyczna, w szczególności plastyczna, jest tylko dla artystów?

Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, położona w samym centrum miasta placówka edukacji artystycznej, w przededniu jubileuszu 75-lecia, jest ważnym miejscem na kulturalnej i edukacyjnej mapie Rzeszowa. Należąca do szkoły Galeria Miejska ZSP systematycznie prezentuje prace plastyczne wytrawnym miłośnikom sztuki, jak i przybliża arkana malarstwa, rzeźby, grafiki i innych technik, nowym odbiorcom wchodzącym w świat indywidualnego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości przez autora-artystę. Galeria cyklicznie eksponuje również prace uczniów, w szczególności prace dyplomowe będące zwieńczeniem kilkuletniego procesu poznawania warsztatu i zasad kompozycji plastycznej. Jednak zacznijmy od początku. Co rzeszowski "Plastyk" oferuje kandydatowi w dobie przemian oświatowych, gdy powoli żegnamy jeden system szkolnictwa - 4-letnie Liceum Plastyczne (dla absolwentów Gimnazjum) i jednocześnie rozpoczynamy pracę w nowym typie szkoły - 5-letnim Liceum Sztuk Plastycznych (dla absolwentów 8-ej klasy Szkoły Podstawowej) Z jednej strony nawiązanie do wieloletniej tradycji, które jest realizowane w ramach specjalizacji: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, jedynej takiej w Polsce, wykorzystującej tradycyjny proces twórczy w kuźni, czy snycerstwo. Obie mające zastosowanie zarówno w pracy twórczej, jak i w konserwacji zabytków - zawodzie poszukiwanym na współczesnym rynku pracy. Tradycyjne kierunki uzupełnia ceramika artystyczna, przygotowująca, jak wcześniej wymienione, do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych oraz do własnej działalności w rzemiośle i na rynku sztuki. Z drugiej strony współczesne specjalizacje wykorzystujące nowoczesne, komputerowe narzędzia, tj.: projektowanie graficzne, mające zastosowanie w świecie reklamy i mediów oraz aranżacja wnętrz - poszukiwana specjalizacja na współczesnym rynku pracy i usług. Poza nauką wymienionych specjalizacji uczniowie poznają arkana rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii i filmu, projektowania multimedialnego oraz historii sztuki. Równolegle jest realizowany program takich przedmiotów jak j. polski, matematyka i inne na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, który kończy się egzaminem maturalnym. Ofertę uzupełnia 2-letnia Policealna Szkoła Plastyczna dla absolwentów szkół średnich. Już z tej wstępnej analizy widać, że szkoła artystyczna, paradoksalnie, nie kształci tylko artystów. Szkoła artystyczna przygotowuje do pracy w wielu zawodach. Potwierdzają to losy absolwentów, którzy z powodzeniem realizują swoje artystyczne projekty, ale również świetnie znajdują się w tzw. zawodach nieartystycznych. Można zapytać, jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta - system szkolnictwa artystycznego umożliwia rozwój ważnych cech i umiejętności potrzebnych w każdej pracy, tj. kreatywność, wrażliwość, czy współdziałanie w zespole. Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie jest teraz w ważnym okresie swojego rozwoju, jest do niego przygotowany, a pozytywne spojrzenie w przyszłość dopełnia fakt generalnego remontu obiektów szkoły, który wyznaczy nowe standardy funkcjonowania tej wyjątkowej dla Rzeszowa i regionu placówki.

Zenobiusz Kajda
Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w RzeszowieSzczegółowe informację dla kandydatów w zakładce rekrutacja
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI ORAZ FILMU
O SPECJALNOŚCIACH W NASZEJ SZKOLEprezentacja


© 2009  Copyright by ZSP